VALENCISO CEMENTO RIOJA 2018

1.225.000 đ
Tình trạng: Sắp về
Chọn số lượng
Mua ngay
<h1 style="color: red; text-align: center;"> <span style="color: rgb(218, 165, 32);">TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT</span></h1> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px; height: 200px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 16px;">Xuất xứ</span></strong></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">T&acirc;y Ban Nha</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 16px;">V&ugrave;ng nho</span></strong></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Rioja</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 16px;">Giống nho</span></strong></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">Tempranillo</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; font-weight: 700;">Nồng độ</span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">14.5%</span></span></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: 16px;">Dung t&iacute;ch</span></strong></span></td> <td style="text-align: center;"> <span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 16px;">750ml x6</span></span></td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center;"> <br /> &nbsp;</div> <div> <div> <font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;"><strong><u>Winemaker&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</u></strong></font></div> <p> <cite><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 16px;"><font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;">Nh&agrave; m&aacute;y rượu nằm ở Ollauri, một thị trấn ph&iacute;a bắc La Rioja Alta tạo ra Riojas c&acirc;n bằng, thanh lịch v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy cho thấy sự kết hợp ho&agrave;n hảo của truyền thống với sự hiện đại. Cổ điển 2008 được coi l&agrave; một trong những chai vang ngon nhất của nh&agrave; l&agrave;m vang tại khu vực n&agrave;y.</font></span></span></cite><br /> &nbsp;</p> <div> <font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;"><strong><u>Quy tr&igrave;nh sản xuất&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</u></strong></font></div> <div> <span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><cite><span style="font-size: 16px;"><font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;">Rượu Vang Valenciso&nbsp; được l&agrave;m bằng loại nho được thu hoạch ho&agrave;n to&agrave;n thủ c&ocirc;ng c&ocirc;ng để chọn lựa nho ch&iacute;n đều, chỉ h&aacute;i những tr&aacute;i nho ngon cho qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất. Phương ph&aacute;p sản xuất l&agrave; kế thừa kỹ thuật của nh&agrave; l&agrave;m vang từ thế kỷ 19. Rượu Vang Valenciso Reserva được l&agrave;m theo một quy tr&igrave;nh đặc biệt chọn lựa những quả nho ngon từ 17 vườn nho của nh&agrave; l&agrave;m vang với những gốc nho hơn 80 tuổi đến 100 tuổi. Những tr&aacute;i nho bị t&agrave;n ph&aacute; nhưng kh&ocirc;ng được l&ecirc;n men trong bể xi măng nơi n&oacute; trải qua sự t&agrave;n ph&aacute;. Rượu sau đ&oacute; được ủ 12 th&aacute;ng trong th&ugrave;ng gỗ sồi, sau đ&oacute; ủ tiếp 19 th&aacute;ng trong bể b&ecirc; t&ocirc;ng.</font></span></cite></span><br /> <br /> &nbsp;</div> <div> <font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;"><strong><u>Tasting note&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</u></strong></font></div> <div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><cite><span style="font-size: 16px;"><font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;">V<span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif;">ang c&oacute; m&agrave;u anh đ&agrave;o đậm c&ugrave;ng hương vị cay , m&atilde;nh liệt sống động với hương tr&aacute;i c&acirc;y quả m&acirc;m x&ocirc;i, việt quất, thoang thoảng m&ugrave;i gỗ sồi tinh tế,quyến rũ, thanh lịch của định hương, ti&ecirc;u, than b&ugrave;n. Tan trong v&ograve;m miệng với sự hiện diện nhẹ nh&agrave;ng, được trao quyền bởi c&aacute;c tannin thanh lịch v&agrave; mượt m&agrave;, đạt được sự hiện diện với khối lượng thơm, với sự ki&ecirc;n tr&igrave; &ocirc;m lấy v&agrave; t&aacute;i tạo sự hiện diện tươi mới v&agrave; sống động của n&oacute;.&nbsp;</span></font></span></cite></span><br /> &nbsp;</div> <div> <font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;"><strong><u>Kết hợp với m&oacute;n ăn&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</u></strong></font></div> <div> <cite><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><span style="font-size: 16px;"><font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;"><span style="font-family:trebuchet ms,helvetica,sans-serif;">Thật ho&agrave;n hảo khi d&ugrave;ng c&ugrave;ng c&aacute;c loại thịt b&ograve;, cừu, b&iacute;t tết, thịt nướng, hay c&aacute;c m&oacute;n hầm.</span><br /> <br /> <u><strong>Điểm sản phẩm</strong></u><br /> 93/100&nbsp;</font></span></span></cite><br /> &nbsp;</div> </div> <div> <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: MR; font-size: 15px; font-style: italic;"> <font style="box-sizing: border-box; color: rgba(3, 3, 3, 0.9); font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 14.5268px; text-align: center; vertical-align: inherit;"><u><strong><span style="font-size: 18px;"><cite><span style="font-family: &quot;trebuchet ms&quot;, helvetica, sans-serif;">Link sản phẩm tr&ecirc;n Wine-seachrer.com:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></cite></span></strong></u><br /> <a href="https://www.wine-searcher.com/find/co+bodeguera+valenciso+cimento+doca+rioja+spain/2018">https://www.wine-searcher.com/find/co+bodeguera+valenciso+cimento+doca+rioja+spain/2018</a></font></div> </div> <div> &nbsp;</div>
Đánh giá sản phẩm
Đánh giá trung bình
0/5
(0 đánh giá)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Chia sẻ nhận xét về sản phẩm Viết nhận xét của bạn
Số sao đánh giá
Gửi đi