Tin tức

VANG HỒNG

VANG HỒNG

23/04/2022 303 lượt xem
🍇 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑜́𝑖, 𝑣𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎𝑛𝑔 đ𝑜̉. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑎́𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑜̂̃𝑖 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑣𝑎𝑛𝑔 đ𝑜̉, 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑜̉𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̃𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑐ℎ𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑎́𝑡 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 . 𝑅𝐴̂́𝑇 𝑇𝐻𝑈́ 𝑉𝐼̣ !!! 🤔𝘙𝑎̂́𝘵 𝘯𝘩𝘪𝑒̂̀𝘶 𝘯𝘨𝑢̛𝑜̛̀𝘪 𝘯𝘨𝘩𝑖̃ 𝘳𝑎̆̀𝘯𝘨 𝘝𝘈𝘕𝘎 𝘏𝑂̂̀𝘕𝘎 𝘭𝑎̀ 𝘴𝑎̉𝘯 𝘱𝘩𝑎̂̉𝘮 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘵𝘳𝑜̣̂𝘯 𝘷𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑎̆́𝘯𝘨 𝘷𝑎̀ 𝘷𝘢𝘯𝘨 đ𝑜̉, 𝘵𝘶𝘺 𝘯𝘩𝘪𝑒̂𝘯 𝘵𝘳𝑢̛𝑜̛̀𝘯𝘨 𝘩𝑜̛̣𝘱 𝘯𝑎̀𝘺 𝘳𝑎̂́𝘵 𝘩𝘪𝘦̂́𝘮 𝘹𝑎̉𝘺 𝘳𝘢 𝘷𝑎̀ 𝘩𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘵𝑎̣𝘪 𝘤𝘩𝑖̉ 𝘤𝑜́ 𝘤𝘩𝘢𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘦 𝘩𝑜̂̀𝘯𝘨 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘤𝑜̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝑎̣̂𝘯 𝘷𝑎̀ 𝘵𝘩𝑢̛̣𝘤 𝘩𝘪𝑒̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘤𝑎́𝘤𝘩 𝘯𝑎̀𝘺.
Terroir là gì và mối quan hệ với rượu vang

Terroir là gì và mối quan hệ với rượu vang

18/04/2022 163 lượt xem
Thuật ngữ về rượu vang là khía cạnh thú vị và được nhiều người đam mê quan tâm. Bên cạnh những cụm từ dễ hiểu thì có không ít khái niệm đòi hỏi kiến thức sâu rộng và trí tưởng tượng vượt trội để hiểu được nó. Terroir là một trong những thuật ngữ phổ biến được sử dụng phổ biến để đánh giá và tìm hiểu về các loại rượu vang khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích và bất ngờ về thuật ngữ chuyên biệt này trong bài viết ngay sau đây.
RƯỢU VANG VÀ HẢI SẢN - SỰ KẾT HỢP TINH TẾ CỦA ẨM THỰC

RƯỢU VANG VÀ HẢI SẢN - SỰ KẾT HỢP TINH TẾ CỦA ẨM THỰC

04/04/2022 147 lượt xem
Văn hóa thưởng thức hải sản của người Châu Âu thường không thể thiếu những ly rượu vang nhập khẩu. Tuy nhiên không phải ai cũng biệt cách kết hợp rượu vang và hải sản như thế nào là “chuẩn” nhất, giúp khơi dậy hương vị món ăn tối đa. Đây là một thử thách khó mà dễ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khẩu vị cá nhân, sự tư vấn của nhân viên phục vụ, hay sự yêu thích với một nhãn rượu nào đó.
DISCOVERING AROMAS OF RED FRUITS IN WINE

DISCOVERING AROMAS OF RED FRUITS IN WINE

04/04/2022 139 lượt xem
𝓣𝓻á𝓲 𝓬â𝔂 đỏ 𝓵à 𝓱ươ𝓷𝓰 𝓽𝓱ơ𝓶 𝓹𝓱ổ 𝓫𝓲ế𝓷 𝓷𝓱ấ𝓽 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓻ượ𝓾 𝓿𝓪𝓷𝓰, đặ𝓬 𝓫𝓲ệ𝓽 𝓵à 𝓬á𝓬 𝓵𝓸ạ𝓲 𝓻ượ𝓾 𝓿𝓪𝓷𝓰 đỏ. 𝓗ã𝔂 𝓬ù𝓷𝓰 𝓽ì𝓶 𝓱𝓲ể𝓾 𝓿ề 𝓱ươ𝓷𝓰 𝓽𝓻á𝓲 𝓬â𝔂 đỏ 𝓶à 𝓬𝓱ú𝓷𝓰 𝓽𝓪 𝓬ó 𝓽𝓱ể 𝓽ì𝓶 𝓽𝓱ấ𝔂 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓶ộ𝓽 𝓼ố 𝓰𝓲ố𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓸 𝓷𝓱é: