Tin tức

KẾT HỢP RƯỢU VANG VỚI MÓN ĂN: 7 QUY TẮC VÀNG KHÔNG THỂ BỎ QUA

KẾT HỢP RƯỢU VANG VỚI MÓN ĂN: 7 QUY TẮC VÀNG KHÔNG THỂ BỎ QUA

22/05/2022 142 lượt xem
Đôi lúc thức ăn ngon và rượu ngon cũng chưa đủ để tạo thành một bữa tối lãng mạn hoàn hảo, điều đó còn phụ thuộc vào sự kết tinh hòa quyện từ hương vị của cả hai yếu tố. Dưới đây là bảy quy tắc kết hợp rượu vang với món ăn hoàn hảo cho một bữa tiệc.
𝐇𝐈Ể𝐔 𝐏𝐇Ụ 𝐍Ữ 𝐇Ơ𝐍 𝐐𝐔𝐀 𝐋𝐘 𝐑ƯỢ𝐔 𝐕𝐀𝐍𝐆 𝐍À𝐍𝐆 𝐂𝐇Ọ𝐍! 🍷

𝐇𝐈Ể𝐔 𝐏𝐇Ụ 𝐍Ữ 𝐇Ơ𝐍 𝐐𝐔𝐀 𝐋𝐘 𝐑ƯỢ𝐔 𝐕𝐀𝐍𝐆 𝐍À𝐍𝐆 𝐂𝐇Ọ𝐍! 🍷

23/04/2022 153 lượt xem
𝐵ê𝓃 𝓉𝓇𝑜𝓃𝑔 𝓃𝑔ườ𝒾 𝓅𝒽ụ 𝓃ữ 𝓁𝓊ô𝓃 𝒸𝒽ứ𝒶 đự𝓃𝑔 𝓃𝒽𝒾ề𝓊 đ𝒾ề𝓊 𝓉𝒽ầ𝓂 𝓀í𝓃, 𝓈â𝓊 𝓍𝒶 𝓂à đô𝒾 𝓀𝒽𝒾 𝒸𝒽ú𝓃𝑔 𝓉𝒶 𝓈ẽ "𝓀𝒽ô𝓃𝑔 𝓉𝒽ể 𝒽𝒾ể𝓊 đượ𝒸”. 𝒯𝓊𝓎 𝓃𝒽𝒾ê𝓃, 𝓃ế𝓊 𝒷ắ𝓉 𝑔ặ𝓅 𝓂ộ𝓉 𝓃𝑔ườ𝒾 𝓅𝒽ụ 𝓃ữ 𝒸ù𝓃𝑔 𝓁𝓎 𝓇ượ𝓊 𝓋𝒶𝓃𝑔 𝓉𝓇ê𝓃 𝓉𝒶𝓎, 𝒸ó 𝓉𝒽ể 𝒷ạ𝓃 𝓈ẽ 𝒸ó 𝒸ơ 𝒽ộ𝒾 𝒽𝒾ể𝓊 𝒽ơ𝓃 𝓋ề 𝓉í𝓃𝒽 𝒸á𝒸𝒽 𝓋à 𝒸𝑜𝓃 𝓃𝑔ườ𝒾 𝒸ủ𝒶 𝒽ọ.